EVENTS CALENDER - ETKİNLİK TAKVİMİ

Aşağıdaki etkinlikler için takvime bakarak lütfen iletişime geçiniz.

Nefeshane'nin ve içindeki çalışmaların özü isminden de anlaşıldığı gibi NEFES'tir. Hepimizin yaşamak için gereksinim duyduğı ancak hayat yolunda saflığını kaybeden biz ve nefesimiz.

İnsanlığın varoluşundan beri araç olarak kullanılan nefes kendi başına bir öğretidir. Closet Circuit'ın ve Nefeshane'nin oluşundaki öğreti ise 15 yıldır dünyanın farklı yerlerinde paylaşılan ve uygulanan "Inspirational Breathwork" olmuştur.

Nefes, kişinin kendini tanıma ve farkında olma yolunda en erişilebilir ve doğal araçlardan biridir.

Sizindir, duyumsayın, doya doya kullanın.

Nefeshane;

 

Kişinin kendini

İfade edebileceği,

Özgürce paylaşabileceği,

Güvende ve huzurlu hissedeceği,

Ağlarken dahi gülümseyebileceği,

Zihnen ve bedenen rahatlayabileceği,

Dans edebileceği,

Belgesel izleyebileceği,

Her halukarda öğreneceği

ve belki de en önemlisi nefes alabileceği alandır.


Breathouse is a space; 

Where one can express and share freely,

Be safe and at peace,

can shed tears of joy,

can relax the mind and the body,

can dance dance dance,

read, watch, listen and learn.

Feel the void, be the void, and breath.

Breath is the most basic, most constant necessity and ingredient of life. A sincere connection we All share with our surrounding. Walk of life does not only provide learning, and we also collect residue along with the positive experiences we gather. Just as our being, our Breath also loses its purity. Nefeshane is where we can work to regain it.

Ever since the ancient times, Breath has been used to teach and improve. Inspirational Breathwork, a gathering that has been sharing and practicing breathwork for over 10 years, is the source behind the creation of Closet Circuit and Nefeshane.

 

When it is about getting to know and being aware of the Self, Breath is the most available and natural tool one can use.

It is yours, feel it. Utilize it.


Inspirational Breathwork

IB - Breath Sessions

The structure keeps clear its true purpose of Self alignment and Self realization.

Through the design and the process it unfolds the supreme method of Self alignment and Self realization through devotion, knowledge and unity.

The motive of those that engage with Inspirational Breathwork will be one of growth, harmony and service. 

Besides all the gifts of health and happiness that everyone receives for themselves and their personal environment, a healthy intention is visible to support and serve the IB institute and to share it forward.

In this way we will be able to play a humble and rewarding part in the global manifestation of Spirit into action in this world and to support any seeker to be found in the experience of Devotion, Knowledge and Unity within the Oneness, the Supreme Self.

IB institute seeks to allow the individual of all nations and all colours and all religions to engage socially with other individuals in an empowering, compassionate and free way within the shared experience of Spirit and Oneness within the Breathwork.

Its only guidance is the one of the all remaining and absolute Supreme Self that is in everyone and everything. It always has and always is, let yourself to know it.

The mission of the IB Institute is to make available and to secure every ones journey and experience of Oneness within the IB educational programs.

One breath, One heart, One world. Love is free, You are free!

Joost Maijvis


İlham Nefesi - Nefes Seansları

IB Enstitüsünün (IBI) vizyonu, IB eğitim programları sürecinde, herkesin kişisel yolculuğu ve “bir” olma deneyimini mümkün ve güvende kılmaktır.
Yapı, benlik hizalanması ve farkına varma olan asıl amacını her zaman korur. Tasarının genel yapısı ve süreci boyunca, kişisel hizanlamanın üstün yöntemi ve  bağlılık, bilgi ve bütünlük ile de kişinin farkındalığı açığa çıkar. Inspirational Breathwork ile birlikte yola çıkanların motivasyonu gelişme, uyum ve hizmet olacaktır.

Kişilerin kendileri ve çevrelerine aldıkları sağlık ve mutluluk hediyesi yanında, netleşen niyetlerin tümü desteklediği ve bununda genişleyerek paylaşıldığı görülmektedir.

Bu yolla ümit ediyoruz ki ruhun dünyadaki hareketinin evrensel ifadesi için mütevazi ve karşılıklı bir rol alabiliriz ve arayanların üstün benlik, “bir”lik  içerisinde  bağlılık, bilgi ve bütünlük deneyimini bulmalarını destekleyebiliriz.

Onun tek rehberi herkesin ve herseyin içinde olan Mutlak Üstün Benlik'tir ( Supreme Self ). Zaten ve her zaman öyle olduğunu bilerek sende bilince katılabilirsin. Tek nefes, Tek yürek, Tek dünya. 

Sevgi özgür, Sen özgürsün!
 
Joost Maijvis

 

IB Breath Session

IB - Breath Sessions

 

It is possible to It is possible to have a private session or group session with no more than 6 people. It takes between 40 minutes and 1 hour. Rather than learning a technique it is simply remembering one's natural breathing pattern. Usually after 5 full sessions one is able to do a self session without a facilitator. The purpose is being self sufficient by using the full potential of breath/life.

 

It is a conscious diagramatic breathing with three stages:

 

Level 1: The body - Opening of the Breath - LIGHT

Level 2: Mind/Heart - Connecting the Breath - LOVE

Level 3: Spirit - Relaxing our exhale - LIGHT and LOVE = JOY (one's natural state)

 

You will have much more information just before your session.

 

Group session fee 90 tl

Private session fee 150 tl

The fee might change depending on the trainer for different events.

 


 

IB - Nefes Seansları

 

Özel seans ya da en fazla 6 kişilik grup seansı almak mümkün. Seans süresi 40 dakika ile 1 saat  15 dakika arasında değişebilir. Konu yeni bir teknik öğrenmekten ziyade doğal nefes paterninizi hatırlamakla ilgili. Genellikle 5 tam seansın ardından kişi koça ihtiyaç duymadan kendi kendine seans yapabilir. Amaç nefesi/yaşamı tam potansiyeli ile kullanarak kendi kendine yetebilmektir.

 

Bilinçli diyafragmatik nefes üç seviyede geçmektedir:

 

1. Aşama: Beden – Nefesi Açmak - IŞIK

2. Aşama: Zihin/Kalp – Nefesi Bağlantılamak - SEVGİ

3. Aşama: Ruh – Nefesi Verişi Rahatlatmak – IŞIK ve SEVGİ = NEŞE (kisinin dogal hali)

 

Seansın hemen öncesinde daha detaylı bilgi verilir.

 

Grup seans ücreti 90 tl

Özel seans ücreti 150 tl

Farkli etkinliklerde ücret eğitmene göre değişiklik gösterebilir.

 

Breath and Frequency

Intentional Frequency Group Session

Grop work. It starts with explanation of " Brain Wave Entrainment " via frequencies. Sessions will presume with listening 30 to 60 minutes specially and specifically design frequency track with a headphone.

Every session will consist of a Intentional Frequency Session, communication, sharing, and re-evaluating the values.

If you interested to know more please contact us.

 

 


Niyetin Frekansı Grup Seansı

Grup çalışmasıdır. Frekans ile "Zihin Dalgaları Uyumlaması" açıklamasıyla başlar. 

 

Kulaklıklarla yapılabilen, 30 dakikadan 60 dakikaya kadar süren özel frekans seansıyla devam eder.

Her oturum Niyetin Frekansı seansını, iletişimi, paylaşımı ve değerlerin yeniden değerlendirilmesini kapsar.

Daha fazla detay için lütfen iletişime geçiniz.

Quantum Touch


What is Quantum-Touch?

Formed by American healer Richard Gordon, Quantum-Touch is a form of hands-on energy
healing that can be easily learned and used by everyone. We all have the innate ability to heal
ourselves and to assist others in the healing process as well. With Quantum-Touch, using
only a very light touch on ourselves and others, we can reduce pain - even chronic pain - and
profoundly accelerate the body's own healing response to many kinds of conditions


Kuantum Dokunuş Nedir?

Amerikalı şifacı Richard Gordon tarafından geliştirilen Kuantum Dokunuş, ellerle uygulanan
bir şifa yöntemidir. Etkileri öylesine hızlı ve olağanüstüdür ki hafif bir dokunuşla ağrıların
azaldığını ya da yok olduğunu, açık yaraların hızla kapandığını ve hatta kemiklerin
kendilerini yeniden düzenlediklerini görebiliriz. Kuantum Dokunuş sayesinde evrensel yaşam
enerjisini nefes ve beden farkındalığı yöntemlerini kullanarak yükseltip vücudun kendi
kendini iyileştirmesine aracılık ederiz.

Bioenergy Massage & Reflexology

Bioenergy Massage & Reflexology


Bioenerji Masaj Terapisi ve Refleksoloji

Meditative Dance

Meditative Dance


 Meditatif Dans

Losers' Club - Free Conversation

Losers' Club - Free Conversation

Free conversation and sharing evenings about the self, existence, cosmos, ecosystem, aphorism, philosophy, history, art and conspiracy theories.


 Kaybedenler Klübü - Özgür Sohbet

Öz benlik, varlık, kozmoz, ekosistem, aforizma, felsefe, tarih, sanat, komplo teorileri gibi konuları ele alan özgür sohbet ve paylaşım geceleri.